THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 012 | 35 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2021 694 | 27 TRÚNG 3C: 694 | TRÚNG SL: 27X2
25-09-2021 408 | 87 TRÚNG 3C: 408 | TRÚNG SL: 87
24-09-2021 688 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2021 524 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 883 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
21-09-2021 084 | 73 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2021 019 | 00 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 957 | 08 TRÚNG 3C: 957 | TRƯỢT
18-09-2021 901 | 83 TRÚNG 3C: 901 | TRÚNG SL: 83X2
17-09-2021 331 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
16-09-2021 093 | 97 TRÚNG 3C: 093 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 965 | 82 TRÚNG 3C: 965 | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 159 | 00 TRÚNG 3C: 159 | TRÚNG SL: 00
13-09-2021 548 | 31 TRÚNG 3C: 548 | TRƯỢT
12-09-2021 349 | 73 TRÚNG 3C: 349 | TRÚNG SL: 73