THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-05-2021
11-05-2021 470 | 04 TRÚNG 3C: 470 | TRÚNG SL: 04X2
10-05-2021 248 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 379 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
08-05-2021 494 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
07-05-2021 446 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 359 | 69 TRÚNG 3C: 359 | TRƯỢT
05-05-2021 865 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 580 | 79 TRÚNG 3C: 580 | TRƯỢT
03-05-2021 925 | 73 TRÚNG 3C: 925 | TRƯỢT
02-05-2021 568 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 364 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 736 | 19 TRÚNG 3C: 736 | TRÚNG SL: 19
29-04-2021 917 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT
28-04-2021 223 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
27-04-2021 333 | 66 TRÚNG 3C: 333 | TRƯỢT
26-04-2021 251 | 12 TRƯỢT | TRÚNG SL: 12X2