THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 957 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
07-08-2020 615 | 40 TRƯỢT | TRƯỢT
06-08-2020 375 | 68 TRÚNG 3C: 375 | TRÚNG SL: 68X2
05-08-2020 296 | 90 TRÚNG 3C: 296 | TRƯỢT
04-08-2020 618 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 837 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 621 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
01-08-2020 011 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69
31-07-2020 362 | 70 TRÚNG 3C: 362 | TRƯỢT
30-07-2020 562 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 717 | 49 TRÚNG 3C: 717 | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2020 382 | 47 TRÚNG 3C: 382 | TRƯỢT
27-07-2020 930 | 37 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 155 | 96 TRƯỢT | TRÚNG SL: 96X2
25-07-2020 507 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
24-07-2020 597 | 83 TRÚNG 3C: 597 | TRÚNG SL: 83X2