THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 75 TRƯỢT
21-09-2020 96 TRÚNG BT: 96
20-09-2020 87 TRÚNG BT: 87
19-09-2020 67 TRÚNG BT: 67
18-09-2020 90 TRÚNG BT: 90
17-09-2020 14 TRÚNG BT: 14
16-09-2020 18 TRƯỢT
15-09-2020 55 TRƯỢT
14-09-2020 38 TRÚNG BT: 38
13-09-2020 98 TRƯỢT
12-09-2020 32 TRÚNG BT: 32
11-09-2020 56 TRÚNG BT: 56
10-09-2020 20 TRÚNG BT: 20
09-09-2020 89 TRÚNG BT: 89
08-09-2020 16 TRÚNG BT: 16
07-09-2020 91 TRÚNG BT: 91