THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 37 TRÚNG BT: 37
26-09-2021 22 TRÚNG BT: 22
25-09-2021 34 TRÚNG BT: 34
24-09-2021 96 TRÚNG BT: 96
23-09-2021 38 TRƯỢT
22-09-2021 30 TRÚNG BT: 30
21-09-2021 84 TRÚNG BT: 84
20-09-2021 85 TRÚNG BT: 85
19-09-2021 69 TRÚNG BT: 69X2
18-09-2021 01 TRÚNG BT: 01
17-09-2021 67 TRÚNG BT: 67
16-09-2021 42 TRÚNG BT: 42
15-09-2021 39 TRÚNG BT: 39
14-09-2021 75 TRƯỢT
13-09-2021 98 TRÚNG BT: 98
12-09-2021 98 TRÚNG BT: 98X3