THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 92 TRƯỢT
22-11-2020 53 TRƯỢT
21-11-2020 67 TRÚNG BT: 67
20-11-2020 13 TRÚNG BT: 13
19-11-2020 41 TRÚNG BT: 41
18-11-2020 56 TRÚNG BT: 56
17-11-2020 64 TRÚNG BT: 64
16-11-2020 02 TRÚNG BT: 02
15-11-2020 91 TRÚNG BT: 91
14-11-2020 46 TRÚNG BT: 46
13-11-2020 47 TRÚNG BT: 47
12-11-2020 88 TRÚNG BT: 88
11-11-2020 03 TRÚNG BT: 03
10-11-2020 42 TRÚNG BT: 42
09-11-2020 89 TRÚNG BT: 89
08-11-2020 67 TRƯỢT