THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 29 TRÚNG BT: 29
23-01-2020 90 TRÚNG BT: 90
22-01-2020 95 TRÚNG BT: 95
21-01-2020 02 TRÚNG BT: 02
20-01-2020 44 TRÚNG BT: 44
19-01-2020 75 TRƯỢT
18-01-2020 80 TRÚNG BT: 80
17-01-2020 31 TRÚNG BT: 31
16-01-2020 29 TRÚNG BT: 29
15-01-2020 13 TRÚNG BT: 13
14-01-2020 30 TRƯỢT
13-01-2020 59 TRÚNG BT: 59
12-01-2020 24 TRÚNG BT: 24
11-01-2020 12 TRÚNG BT: 12X2
10-01-2020 86 TRÚNG BT: 86X2
09-01-2020 38 TRƯỢT