THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 75 TRÚNG BT: 75
17-04-2021 97 TRÚNG BT: 97
16-04-2021 63 TRÚNG BT: 63
15-04-2021 37 TRÚNG BT: 37X3
14-04-2021 51 TRÚNG BT: 51
13-04-2021 81 TRƯỢT
12-04-2021 97 TRÚNG BT: 97
11-04-2021 26 TRƯỢT
10-04-2021 36 TRÚNG BT: 36
09-04-2021 82 TRƯỢT
08-04-2021 67 TRÚNG BT: 67
07-04-2021 04 TRÚNG BT: 04
06-04-2021 01 TRÚNG BT: 01X2
05-04-2021 74 TRÚNG BT: 74
04-04-2021 14 TRÚNG BT: 14
03-04-2021 95 TRÚNG BT: 95