THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 1-1 | 37 26 | 53 21 44 19 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 37 26 | TRÚNG LÔ: 21 44
26-09-2021 7-4 | 83 60 | 72 61 97 99 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 83 60 | TRÚNG LÔ: 72 61 99
25-09-2021 0-8 | 67 94 | 93 11 92 62 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 67 94 | TRÚNG LÔ: 11 92X2 62
24-09-2021 7-7 | 06 86 | 95 37 52 06 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 06 86 | TRÚNG XIÊN 4: 95 37 52 06
23-09-2021 3-2 | 39 10 | 73 46 42 36 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 39 10 | TRÚNG LÔ: 73 42 36
22-09-2021 5-2 | 30 13 | 01 30 26 06 TRƯỢT | TRÚNG ST: 30 13 | TRÚNG LÔ: 01 30
21-09-2021 8-3 | 83 19 | 30 01 19 29 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 83X3 19 | TRÚNG XIÊN 4: 30 01 19 29
20-09-2021 1-9 | 64 17 | 34 65 70 96 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG XIÊN 4: 34 65 70 96
19-09-2021 4-9 | 07 90 | 99 71 18 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90 | TRÚNG XIÊN 4: 99 71 18X2 04
18-09-2021 0-1 | 55 79 | 39 79 78 48 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39 78
17-09-2021 3-0 | 00 77 | 79 49 05 50 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 77 | TRÚNG LÔ: 79X2 49 05
16-09-2021 9-2 | 97 57 | 94 23 75 42 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 97X2 | TRÚNG XIÊN 4: 94 23 75 42
15-09-2021 6-5 | 62 16 | 47 44 14 70 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 47 14 70
14-09-2021 5-9 | 84 73 | 10 60 00 20 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 84X3 | TRÚNG LÔ: 10X2 60 00
13-09-2021 2-7 | 13 01 | 71 08 65 27 TRƯỢT | TRÚNG ST: 13 01 | TRÚNG LÔ: 08 27
12-09-2021 4-9 | 07 83 | 82 13 50 85 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 83X3 | TRÚNG LÔ: 13X2 50 85