THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 4-3 | 99 25 | 51 62 10 54 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 99 25 | TRÚNG LÔ: 51 62 54
20-10-2020 5-7 | 36 35 | 30 00 76 97 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG XIÊN 4: 30 00 76 97
19-10-2020 2-5 | 09 24 | 03 20 08 90 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 20 08 90
18-10-2020 1-8 | 92 95 | 32 51 52 75 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 92X2 | TRÚNG XIÊN 4: 32 51 52X2 75
17-10-2020 6-9 | 29 28 | 48 79 01 78 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 29 | TRÚNG XIÊN 4: 48 79 01 78
16-10-2020 0-7 | 62 99 | 57 13 03 41 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 57 41
15-10-2020 2-8 | 05 78 | 70 34 56 33 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG LÔ: 34X2 56 33
14-10-2020 1-6 | 82 24 | 26 39 35 27 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 82 | TRÚNG LÔ: 26X2 35 27
13-10-2020 6-6 | 21 60 | 71 12 05 94 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 94
12-10-2020 1-8 | 58 46 | 28 05 35 75 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG XIÊN 4: 28 05 35 75
11-10-2020 9-4 | 76 08 | 60 08 73 68 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG XIÊN 4: 60 08 73X2 68
10-10-2020 4-7 | 71 14 | 43 98 29 24 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 71X2 14 | TRÚNG LÔ: 43 98 29
09-10-2020 2-2 | 71 24 | 41 89 05 42 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG LÔ: 41 42
08-10-2020 2-6 | 26 91 | 74 89 95 11 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 26 91 | TRÚNG LÔ: 89X2
07-10-2020 6-4 | 84 20 | 67 36 52 65 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 84X2 20 | TRÚNG LÔ: 67 36 65
06-10-2020 6-6 | 31 82 | 89 57 27 83 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG XIÊN 4: 89 57X2 27 83