THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-05-2021
11-05-2021 6-0 | 16 04 | 64 08 20 73 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 04X2 | TRÚNG LÔ: 08 20
10-05-2021 2-9 | 51 02 | 17 45 16 03 TRƯỢT | TRÚNG ST: 51 02X2 | TRÚNG XIÊN 4: 17 45 16 03
09-05-2021 6-9 | 45 01 | 84 49 01 99 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG XIÊN 4: 84 49 01 99
08-05-2021 9-3 | 75 35 | 96 77 86 06 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG LÔ: 96 86
07-05-2021 4-7 | 58 13 | 55 68 47 21 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG XIÊN 4: 55 68 47 21
06-05-2021 5-9 | 59 07 | 35 79 44 84 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG XIÊN 4: 35 79X2 44 84X2
05-05-2021 4-6 | 40 47 | 22 63 29 03 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG LÔ: 22 63 29
04-05-2021 8-0 | 95 59 | 08 86 16 80 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08 16 80X3
03-05-2021 2-5 | 68 82 | 89 29 39 41 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 68 | TRÚNG LÔ: 29 41
02-05-2021 7-8 | 65 88 | 78 69 04 42 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 78 69X2
01-05-2021 6-5 | 23 64 | 89 65 57 37 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 89X3 65 57 37
30-04-2021 3-5 | 29 22 | 27 39 79 72 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 29X2 22 | TRÚNG LÔ: 27 39 79
29-04-2021 1-6 | 60 46 | 25 73 56 17 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 60 | TRÚNG LÔ: 17
28-04-2021 1-3 | 19 82 | 00 86 05 04 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 19 82 | TRÚNG XIÊN 4: 00 86 05 04
27-04-2021 3-2 | 38 34 | 47 38 09 83 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG LÔ: 38 09
26-04-2021 5-0 | 80 79 | 77 55 02 86 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 80 | TRÚNG LÔ: 55 02 86X2