THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-09-2020 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5
20-09-2020 2-0 TRƯỢT
19-09-2020 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
18-09-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-09-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2020 6-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
15-09-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-09-2020 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
13-09-2020 5-5 TRƯỢT
12-09-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-09-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
10-09-2020 0-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
09-09-2020 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-09-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
07-09-2020 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3