THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-04-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-04-2021 8-9 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 9
15-04-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
14-04-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
13-04-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-04-2021 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-04-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
10-04-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
09-04-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-04-2021 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
07-04-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
06-04-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
05-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-04-2021 5-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
03-04-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0