THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4
22-11-2020 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
21-11-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
20-11-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-11-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
18-11-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
17-11-2020 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-11-2020 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
15-11-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-11-2020 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 6
13-11-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-11-2020 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
11-11-2020 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4
10-11-2020 6-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
09-11-2020 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
08-11-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1