THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 44 | 844 TRƯỢT | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 596 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG 3C: 596
21-11-2020 62 | 561 TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG 3C: 561
20-11-2020 80 | 780 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG 3C: 780
19-11-2020 08 | 016 TRƯỢT | TRƯỢT
18-11-2020 30 | 630 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG 3C: 630
17-11-2020 93 | 093 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 093
16-11-2020 30 | 140 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
15-11-2020 18 | 817 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-11-2020 15 | 107 TRÚNG LÔ: 15 | TRƯỢT
13-11-2020 87 | 297 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRƯỢT
12-11-2020 16 | 516 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 516
11-11-2020 42 | 843 TRÚNG ĐỀ: 42X2 | TRƯỢT
10-11-2020 74 | 873 TRÚNG ĐỀ: 74 | TRƯỢT
09-11-2020 46 | 048 TRƯỢT | TRƯỢT
08-11-2020 01 | 411 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 411