THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 10 | 011 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 011
26-09-2021 94 | 684 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
25-09-2021 09 | 408 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 408
24-09-2021 78 | 678 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG 3C: 678
23-09-2021 34 | 544 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 883 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 084 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRƯỢT
20-09-2021 29 | 018 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2021 56 | 957 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG 3C: 957
18-09-2021 11 | 901 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 901
17-09-2021 30 | 331 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 92 | 092 TRƯỢT | TRƯỢT
15-09-2021 55 | 965 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 965
14-09-2021 59 | 158 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 48 | 548 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG 3C: 548
12-09-2021 49 | 339 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT