THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 87 | 496 TRÚNG LÔ: 87 | TRƯỢT
21-09-2020 66 | 756 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2020 42 | 042 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 042
19-09-2020 04 | 005 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRƯỢT
18-09-2020 90 | 280 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
17-09-2020 70 | 170 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG 3C: 170
16-09-2020 82 | 582 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG 3C: 582
15-09-2020 30 | 031 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRƯỢT
14-09-2020 89 | 499 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRƯỢT
13-09-2020 63 | 462 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
12-09-2020 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG 3C: 880
11-09-2020 39 | 139 TRƯỢT | TRƯỢT
10-09-2020 30 | 320 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 320
09-09-2020 00 | 000 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 000
08-09-2020 12 | 021 TRÚNG LÔ: 12 | TRƯỢT
07-09-2020 53 | 854 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT