THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 11 | 99 TRÚNG ĐỀ: 11X2 | TRÚNG BT: 99
26-09-2021 94 | 74 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG BT: 74X4
25-09-2021 08 | 08 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 08
24-09-2021 78 | 74 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 74X2
23-09-2021 34 | 97 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 72 | 18 TRƯỢT | TRÚNG BT: 18
21-09-2021 82 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
20-09-2021 19 | 63 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 63
19-09-2021 56 | 01 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG BT: 01
18-09-2021 01 | 67 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 67
17-09-2021 31 | 53 TRƯỢT | TRÚNG BT: 53
16-09-2021 94 | 30 TRÚNG LÔ: 94 | TRÚNG BT: 30X3
15-09-2021 65 | 82 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 82X2
14-09-2021 59 | 10 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 10X2
13-09-2021 48 | 23 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 23
12-09-2021 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 73