THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 57 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
07-08-2020 24 | 74 TRƯỢT | TRÚNG BT: 74
06-08-2020 85 | 75 TRƯỢT | TRÚNG BT: 75X2
05-08-2020 96 | 77 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 77
04-08-2020 07 | 56 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 56
03-08-2020 27 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
02-08-2020 12 | 12 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG BT: 12
01-08-2020 12 | 63 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG BT: 63
31-07-2020 52 | 15 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG BT: 15
30-07-2020 63 | 63 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 63
29-07-2020 17 | 86 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG BT: 86
28-07-2020 82 | 16 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG BT: 16
27-07-2020 31 | 82 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 12 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 12
25-07-2020 18 | 47 TRƯỢT | TRÚNG BT: 47
24-07-2020 96 | 16 TRƯỢT | TRÚNG BT: 16