THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-05-2021
11-05-2021 70 | 06 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 06
10-05-2021 47 | 46 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 46
09-05-2021 69 | 48 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 48
08-05-2021 93 | 56 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 56
07-05-2021 37 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 24 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 24
05-05-2021 66 | 40 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 40
04-05-2021 80 | 57 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 57
03-05-2021 25 | 72 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 72X2
02-05-2021 78 | 64 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 64
01-05-2021 65 | 21 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 21
30-04-2021 35 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
29-04-2021 06 | 42 TRƯỢT | TRÚNG BT: 42
28-04-2021 23 | 00 TRÚNG LÔ: 23 | TRÚNG BT: 00
27-04-2021 33 | 56 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRÚNG BT: 56
26-04-2021 52 | 78 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRÚNG BT: 78X2