THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 26 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG BT: 26
23-01-2020 75 | 41 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG BT: 41
22-01-2020 58 | 29 TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG BT: 29
21-01-2020 97 | 71 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG BT: 71
20-01-2020 50 | 09 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 09
19-01-2020 21 | 34 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG BT: 34X2
18-01-2020 06 | 59 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRÚNG BT: 59
17-01-2020 82 | 78 TRƯỢT | TRÚNG BT: 78
16-01-2020 82 | 62 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 62
15-01-2020 01 | 20 TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG BT: 20
14-01-2020 64 | 88 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 88
13-01-2020 44 | 20 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 20
12-01-2020 80 | 69 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG BT: 69X2
11-01-2020 58 | 12 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG BT: 12X2
10-01-2020 96 | 38 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 38
09-01-2020 73 | 59 TRƯỢT | TRƯỢT