THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-01-2021
20-01-2021 45 | 41 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 41
19-01-2021 88 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93
18-01-2021 49 | 26 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
17-01-2021 95 | 01 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 01
16-01-2021 46 | 72 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 85 | 43 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 43
14-01-2021 38 | 82 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 82
13-01-2021 69 | 71 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 71X2
12-01-2021 92 | 78 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 06 | 76 TRÚNG LÔ: 06 | TRƯỢT
10-01-2021 35 | 65 TRƯỢT | TRÚNG BT: 65
09-01-2021 74 | 50 TRÚNG LÔ: 74 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 48 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRƯỢT
07-01-2021 54 | 09 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 09
06-01-2021 02 | 47 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 47
05-01-2021 76 | 47 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG BT: 47