THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 43 | 15 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRÚNG BT: 15X2
20-10-2020 57 | 94 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 94
19-10-2020 25 | 90 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 90
18-10-2020 09 | 83 TRƯỢT | TRÚNG BT: 83
17-10-2020 79 | 02 TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG BT: 02
16-10-2020 09 | 31 TRƯỢT | TRÚNG BT: 31
15-10-2020 28 | 22 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 22
14-10-2020 16 | 96 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 96
13-10-2020 56 | 85 TRÚNG LÔ: 56 | TRƯỢT
12-10-2020 18 | 75 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 75
11-10-2020 94 | 08 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 08
10-10-2020 58 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48X2
09-10-2020 40 | 88 TRÚNG LÔ: 40 | TRÚNG BT: 88
08-10-2020 36 | 46 TRƯỢT | TRÚNG BT: 46
07-10-2020 75 | 93 TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG BT: 93
06-10-2020 65 | 99 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 99