THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 43 | 88 TRÚNG ĐỀ: 43 | TRƯỢT
22-11-2020 96 | 23 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG SL: 23
21-11-2020 61 | 17 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG SL: 17X2
20-11-2020 81 | 12 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG SL: 12X2
19-11-2020 16 | 57 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT
18-11-2020 20 | 06 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG SL: 06
17-11-2020 93 | 86 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 86X2
16-11-2020 31 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55
15-11-2020 19 | 40 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG SL: 40X2
14-11-2020 16 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
13-11-2020 87 | 40 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRƯỢT
12-11-2020 06 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2
11-11-2020 42 | 49 TRÚNG ĐỀ: 42X2 | TRÚNG SL: 49X2
10-11-2020 75 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
09-11-2020 47 | 14 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
08-11-2020 12 | 21 TRÚNG LÔ: 12 | TRÚNG SL: 21X2