THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 01 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2021 94 | 17 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
25-09-2021 09 | 97 TRƯỢT | TRÚNG SL: 97X2
24-09-2021 78 | 31 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-09-2021 34 | 29 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 74 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2021 84 | 72 TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 58 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 83 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG SL: 83X2
17-09-2021 40 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
16-09-2021 93 | 97 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 64 | 82 TRƯỢT | TRÚNG SL: 82X2
14-09-2021 59 | 10 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 47 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 84 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 84