THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 13 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG SL: 13X2
23-01-2020 75 | 93 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 93X3
22-01-2020 49 | 39 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRƯỢT
21-01-2020 97 | 72 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG SL: 72X2
20-01-2020 40 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2020 11 | 01 TRÚNG LÔ: 11X2 | TRƯỢT
18-01-2020 06 | 60 TRÚNG ĐỀ: 06 | TRƯỢT
17-01-2020 62 | 85 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2020 82 | 12 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 12X2
15-01-2020 10 | 43 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRƯỢT
14-01-2020 65 | 02 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG SL: 02
13-01-2020 44 | 37 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG SL: 37X2
12-01-2020 80 | 69 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG SL: 69X2
11-01-2020 58 | 12 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG SL: 12X2
10-01-2020 86 | 48 TRÚNG LÔ: 86X2 | TRÚNG SL: 48
09-01-2020 74 | 17 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRƯỢT