THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 00 | 25 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRƯỢT
17-04-2021 90 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
16-04-2021 89 | 08 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG SL: 08X2
15-04-2021 82 | 20 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
14-04-2021 95 | 22 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
13-04-2021 05 | 80 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG SL: 80X2
12-04-2021 49 | 89 TRÚNG LÔ: 49 | TRƯỢT
11-04-2021 13 | 31 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
10-04-2021 13 | 27 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 27
09-04-2021 70 | 59 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
08-04-2021 04 | 79 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 79X2
07-04-2021 75 | 70 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRÚNG SL: 70X2
06-04-2021 59 | 01 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG SL: 01X2
05-04-2021 00 | 61 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 61
04-04-2021 78 | 41 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 41X2
03-04-2021 20 | 81 TRƯỢT | TRÚNG SL: 81