THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 01 | 42 30 TRƯỢT | TRÚNG ST: 42 30
26-09-2021 94 | 72 35 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG LÔ: 72
25-09-2021 08 | 75 97 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG ST: 75 97X2
24-09-2021 78 | 92 55 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 92
23-09-2021 34 | 43 19 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG ST: 43 19X2
22-09-2021 74 | 00 30 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 30
21-09-2021 83 | 14 45 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG LÔ: 45
20-09-2021 19 | 18 73 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG LÔ: 18
19-09-2021 57 | 81 09 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 81 09
18-09-2021 02 | 74 51 TRÚNG LÔ: 02 | TRÚNG ST: 74 51
17-09-2021 30 | 77 75 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG ST: 77 75
16-09-2021 83 | 82 31 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 82X2
15-09-2021 65 | 95 38 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG LÔ: 95
14-09-2021 49 | 00 55 TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG ST: 00 55
13-09-2021 38 | 57 32 TRƯỢT | TRÚNG ST: 57 32X2
12-09-2021 49 | 25 93 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT