THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 40 | 83 90 TRÚNG ĐỀ: 40X2 | TRÚNG ST: 83 90
23-01-2020 75 | 97 63 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 97 63
22-01-2020 49 | 92 31 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG ST: 92 31
21-01-2020 97 | 93 17 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG ST: 93 17
20-01-2020 51 | 09 19 TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG ST: 09 19X2
19-01-2020 21 | 28 72 TRÚNG ĐỀ: 21X3 | TRÚNG ST: 28 72
18-01-2020 16 | 02 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 49
17-01-2020 72 | 42 44 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG ST: 42 44
16-01-2020 82 | 44 38 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 44 38
15-01-2020 10 | 54 51 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG ST: 54 51
14-01-2020 64 | 65 69 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 65 69
13-01-2020 44 | 28 51 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 28 51
12-01-2020 80 | 80 58 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG ST: 80 58
11-01-2020 58 | 78 90 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRÚNG ST: 78X2 90
10-01-2020 96 | 88 98 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG LÔ: 88
09-01-2020 74 | 61 90 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 61 90X2