THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 86 | 68 93 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG LÔ: 93
21-09-2020 57 | 39 95 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG ST: 39 95
20-09-2020 52 | 20 06 TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 06X2
19-09-2020 04 | 12 86 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG LÔ: 86X2
18-09-2020 90 | 88 53 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG ST: 88 53
17-09-2020 80 | 85 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 85 97
16-09-2020 82 | 21 61 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG ST: 21 61
15-09-2020 30 | 52 67 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG ST: 52X2 67
14-09-2020 89 | 82 85 TRÚNG ĐỀ: 89X2 | TRÚNG ST: 82 85X2
13-09-2020 62 | 95 48 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
12-09-2020 80 | 14 42 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 14
11-09-2020 39 | 95 91 TRƯỢT | TRÚNG ST: 95 91
10-09-2020 10 | 04 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04X2
09-09-2020 00 | 19 93 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 19 93X2
08-09-2020 22 | 85 44 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG LÔ: 85
07-09-2020 53 | 02 26 TRÚNG ĐỀ: 53 | TRƯỢT