THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 00 | 06 70 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG ST: 06X2 70X2
17-04-2021 80 | 12 80 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG ST: 12 80X2
16-04-2021 89 | 90 88 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG ST: 90 88X2
15-04-2021 72 | 62 46 TRƯỢT | TRÚNG ST: 62 46X2
14-04-2021 95 | 11 01 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG ST: 11 01
13-04-2021 05 | 80 00 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRÚNG ST: 80X2 00
12-04-2021 39 | 06 18 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRƯỢT
11-04-2021 13 | 05 82 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG LÔ: 05
10-04-2021 13 | 44 81 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG ST: 44 81
09-04-2021 70 | 39 04 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 39 04
08-04-2021 04 | 79 07 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG ST: 79X2 07X2
07-04-2021 75 | 29 43 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
06-04-2021 59 | 60 74 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG ST: 60 74X2
05-04-2021 00 | 97 08 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG LÔ: 08
04-04-2021 77 | 11 90 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11 90
03-04-2021 10 | 75 40 TRÚNG ĐỀ: 10X2 | TRÚNG LÔ: 75