THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 44 | 74 00 TRƯỢT | TRÚNG ST: 74 00
22-11-2020 86 | 22 45 TRÚNG LÔ: 86 | TRÚNG LÔ: 22X2
21-11-2020 61 | 63 86 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRƯỢT
20-11-2020 81 | 12 04 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 12X2
19-11-2020 17 | 24 05 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG LÔ: 05X2
18-11-2020 20 | 60 58 TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG ST: 60 58
17-11-2020 83 | 39 85 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85
16-11-2020 20 | 31 78 TRÚNG LÔ: 20 | TRƯỢT
15-11-2020 18 | 94 09 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG LÔ: 94
14-11-2020 16 | 40 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40
13-11-2020 87 | 88 01 TRÚNG ĐỀ: 87 | TRÚNG ST: 88 01X2
12-11-2020 16 | 71 67 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 71 67
11-11-2020 52 | 66 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 66
10-11-2020 63 | 91 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96
09-11-2020 47 | 36 31 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG LÔ: 31
08-11-2020 11 | 65 47 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 47