THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-05-2021
11-05-2021 04 | 19 69 TRÚNG SL: 04X2 | TRÚNG LÔ: 69
10-05-2021 56 | 17 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 17 66
09-05-2021 02 | 48 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 66
08-05-2021 52 | 99 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 96
07-05-2021 27 | 10 13 TRÚNG SL: 27X3 | TRÚNG XIÊN 2: 10 13
06-05-2021 79 | 79 55 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 79X2
05-05-2021 54 | 62 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 40
04-05-2021 77 | 10 67 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 10
03-05-2021 62 | 37 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 37 16X2
02-05-2021 59 | 59 96 TRÚNG SL: 59 | TRÚNG LÔ: 59
01-05-2021 30 | 15 13 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 15 13
30-04-2021 29 | 07 89 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 89
29-04-2021 43 | 71 26 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 26
28-04-2021 60 | 50 30 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG XIÊN 2: 50 30
27-04-2021 14 | 63 47 TRÚNG SL: 14 | TRƯỢT
26-04-2021 13 | 02 55 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 02 55