THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 33 | 71 01 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2021 27 | 20 94 TRÚNG SL: 27X2 | TRÚNG LÔ: 94X2
25-09-2021 97 | 07 08 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG LÔ: 08
24-09-2021 30 | 80 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 18
23-09-2021 18 | 67 83 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 67 83
22-09-2021 30 | 80 07 TRÚNG SL: 30 | TRÚNG XIÊN 2: 80 07
21-09-2021 72 | 71 08 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 08
20-09-2021 00 | 20 68 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 20 68
19-09-2021 18 | 04 42 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG XIÊN 2: 04 42
18-09-2021 93 | 47 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 47X2 03
17-09-2021 79 | 79 50 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 79X2
16-09-2021 97 | 19 39 TRÚNG SL: 97X2 | TRÚNG XIÊN 2: 19 39
15-09-2021 92 | 72 66 TRÚNG SL: 92 | TRÚNG LÔ: 66
14-09-2021 00 | 48 76 TRÚNG SL: 00 | TRÚNG LÔ: 76
13-09-2021 32 | 35 46 TRÚNG SL: 32X2 | TRÚNG XIÊN 2: 35 46X2
12-09-2021 83 | 47 51 TRÚNG SL: 83X3 | TRÚNG XIÊN 2: 47 51