THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 13 | 68 73 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG XIÊN 2: 68 73
23-01-2020 93 | 83 89 TRÚNG SL: 93X3 | TRÚNG XIÊN 2: 83 89
22-01-2020 49 | 35 42 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG LÔ: 42
21-01-2020 72 | 58 25 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG XIÊN 2: 58 25
20-01-2020 19 | 63 11 TRÚNG SL: 19X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 11
19-01-2020 11 | 95 12 TRÚNG SL: 11X2 | TRÚNG LÔ: 95
18-01-2020 70 | 45 18 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 45 18X2
17-01-2020 85 | 71 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71X4 42
16-01-2020 12 | 99 60 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 60
15-01-2020 32 | 40 77 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 77
14-01-2020 11 | 44 48 TRÚNG SL: 11 | TRÚNG XIÊN 2: 44 48
13-01-2020 37 | 67 03 TRÚNG SL: 37X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 03
12-01-2020 69 | 38 20 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG XIÊN 2: 38 20
11-01-2020 12 | 44 21 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 44 21
10-01-2020 58 | 64 60 TRÚNG SL: 58X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 60
09-01-2020 17 | 5 75 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 5 75X2