THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 33 | 87 19 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 19
07-08-2020 30 | 86 07 TRÚNG SL: 30X2 | TRÚNG LÔ: 07
06-08-2020 68 | 76 09 TRÚNG SL: 68X2 | TRÚNG LÔ: 09
05-08-2020 91 | 14 08 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG XIÊN 2: 14 08
04-08-2020 38 | 40 74 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG XIÊN 2: 40 74
03-08-2020 36 | 84 22 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 84 22
02-08-2020 00 | 00 25 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 00X2 25
01-08-2020 68 | 02 66 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 71 | 29 67 TRÚNG SL: 71X3 | TRÚNG LÔ: 29
30-07-2020 31 | 94 11 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG LÔ: 11X2
29-07-2020 39 | 86 62 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86 62
28-07-2020 67 | 11 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 11 45
27-07-2020 36 | 48 36 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG XIÊN 2: 48 36X2
26-07-2020 86 | 87 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 88
25-07-2020 55 | 26 03 TRÚNG SL: 55 | TRÚNG LÔ: 26
24-07-2020 82 | 82 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80