THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 940 TRÚNG SVIP 3C: 940
23-01-2020 875 TRÚNG SVIP 3C: 875
22-01-2020 449 TRÚNG SVIP 3C: 449
21-01-2020 897 TRÚNG SVIP 3C: 897
20-01-2020 850 TRÚNG SVIP 3C: 850
19-01-2020 921 TRÚNG SVIP 3C: 921
18-01-2020 706 TRÚNG SVIP 3C: 706
17-01-2020 571 TRÚNG SVIP 3C: 571
16-01-2020 782 TRÚNG SVIP 3C: 782
15-01-2020 710 TRÚNG SVIP 3C: 710
14-01-2020 164 TRÚNG SVIP 3C: 164
13-01-2020 244 TRÚNG SVIP 3C: 244
12-01-2020 880 TRÚNG SVIP 3C: 880
11-01-2020 658 TRÚNG SVIP 3C: 658
10-01-2020 396 TRÚNG SVIP 3C: 396
09-01-2020 574 TRÚNG SVIP 3C: 574