THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 011 TRÚNG SVIP 3C: 011
26-09-2021 794 TRƯỢT
25-09-2021 508 TRƯỢT
24-09-2021 678 TRÚNG SVIP 3C: 678
23-09-2021 534 TRÚNG SVIP 3C: 534
22-09-2021 973 TRƯỢT
21-09-2021 083 TRÚNG SVIP 3C: 083
20-09-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 330 TRÚNG SVIP 3C: 330
16-09-2021 193 TRƯỢT
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 159 TRÚNG SVIP 3C: 159
13-09-2021 648 TRƯỢT
12-09-2021 449 TRƯỢT