THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 23-09-2020
22-09-2020 486 TRÚNG SVIP 3C: 486
21-09-2020 757 TRÚNG SVIP 3C: 757
20-09-2020 042 TRÚNG SVIP 3C: 042
19-09-2020 004 TRÚNG SVIP 3C: 004
18-09-2020 290 TRÚNG SVIP 3C: 290
17-09-2020 270 TRƯỢT
16-09-2020 682 TRƯỢT
15-09-2020 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
14-09-2020 589 TRƯỢT
13-09-2020 463 TRÚNG SVIP 3C: 463
12-09-2020 980 TRƯỢT
11-09-2020 229 TRƯỢT
10-09-2020 320 TRÚNG SVIP 3C: 320
09-09-2020 100 TRƯỢT
08-09-2020 022 TRÚNG SVIP 3C: 022
07-09-2020 953 TRƯỢT