THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 943 TRƯỢT
22-11-2020 596 TRÚNG SVIP 3C: 596
21-11-2020 561 TRÚNG SVIP 3C: 561
20-11-2020 780 TRÚNG SVIP 3C: 780
19-11-2020 117 TRƯỢT
18-11-2020 630 TRÚNG SVIP 3C: 630
17-11-2020 193 TRƯỢT
16-11-2020 230 TRƯỢT
15-11-2020 918 TRƯỢT
14-11-2020 206 TRƯỢT
13-11-2020 387 TRƯỢT
12-11-2020 516 TRÚNG SVIP 3C: 516
11-11-2020 842 TRÚNG SVIP 3C: 842
10-11-2020 974 TRƯỢT
09-11-2020 047 TRÚNG SVIP 3C: 047
08-11-2020 511 TRƯỢT