THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 19-04-2021
18-04-2021 600 TRƯỢT
17-04-2021 780 TRÚNG SVIP 3C: 780
16-04-2021 789 TRÚNG SVIP 3C: 789
15-04-2021 982 TRÚNG SVIP 3C: 982
14-04-2021 295 TRÚNG SVIP 3C: 295
13-04-2021 505 TRƯỢT
12-04-2021 039 TRÚNG SVIP 3C: 039
11-04-2021 013 TRÚNG SVIP 3C: 013
10-04-2021 313 TRÚNG SVIP 3C: 313
09-04-2021 070 TRÚNG SVIP 3C: 070
08-04-2021 904 TRÚNG SVIP 3C: 904
07-04-2021 675 TRÚNG SVIP 3C: 675
06-04-2021 759 TRƯỢT
05-04-2021 800 TRÚNG SVIP 3C: 800
04-04-2021 378 TRƯỢT
03-04-2021 210 TRƯỢT