THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 28-09-2021
27-09-2021 82 TRÚNG SVIP BT: 82
26-09-2021 93 TRÚNG SVIP BT: 93
25-09-2021 74 TRÚNG SVIP BT: 74
24-09-2021 92 TRÚNG SVIP BT: 92
23-09-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
22-09-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
21-09-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
20-09-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
19-09-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
18-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2
17-09-2021 94 TRÚNG SVIP BT: 94
16-09-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
15-09-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
14-09-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
13-09-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
12-09-2021 49 TRÚNG SVIP BT: 49