THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
07-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
06-08-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
05-08-2020 27 TRÚNG SVIP BT: 27
04-08-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
03-08-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
02-08-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
01-08-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
31-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
30-07-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
29-07-2020 81 TRÚNG SVIP BT: 81
28-07-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
27-07-2020 55 TRÚNG SVIP BT: 55
26-07-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
25-07-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
24-07-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80