THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
20-10-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
19-10-2020 77 TRÚNG SVIP BT: 77
18-10-2020 51 TRÚNG SVIP BT: 51
17-10-2020 92 TRÚNG SVIP BT: 92
16-10-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
15-10-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
14-10-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
13-10-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89
12-10-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
11-10-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
10-10-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
09-10-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
08-10-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
07-10-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
06-10-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06