THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-01-2021
20-01-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28
19-01-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
18-01-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
17-01-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
16-01-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
15-01-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03X2
14-01-2021 62 TRÚNG SVIP BT: 62X2
13-01-2021 78 TRÚNG SVIP BT: 78
12-01-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
11-01-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
10-01-2021 95 TRÚNG SVIP BT: 95
09-01-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
08-01-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
07-01-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
06-01-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
05-01-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30