THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 12-05-2021
11-05-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
10-05-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
09-05-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
08-05-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
07-05-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
06-05-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
05-05-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
04-05-2021 32 TRÚNG SVIP BT: 32
03-05-2021 41 TRÚNG SVIP BT: 41
02-05-2021 76 TRÚNG SVIP BT: 76
01-05-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
30-04-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
29-04-2021 21 TRÚNG SVIP BT: 21
28-04-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19
27-04-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
26-04-2021 19 TRÚNG SVIP BT: 19