THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-01-2020
28-01-2020 48 TRÚNG SVIP BT: 48
23-01-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
22-01-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
21-01-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25
20-01-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
19-01-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74
18-01-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
17-01-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
16-01-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
15-01-2020 84 TRÚNG SVIP BT: 84
14-01-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
13-01-2020 14 TRÚNG SVIP BT: 14
12-01-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
11-01-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
10-01-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
09-01-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94