THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 24-11-2020
23-11-2020 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43
22-11-2020 95 TRƯỢT
21-11-2020 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
20-11-2020 90 TRÚNG LÔ: 90
19-11-2020 17 TRÚNG SVIP ĐỀ: 17
18-11-2020 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
17-11-2020 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
16-11-2020 40 TRÚNG LÔ: 40
15-11-2020 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
14-11-2020 06 TRÚNG SVIP ĐỀ: 06
13-11-2020 87 TRÚNG SVIP ĐỀ: 87
12-11-2020 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16
11-11-2020 42 TRÚNG SVIP ĐỀ: 42X2
10-11-2020 84 TRƯỢT
09-11-2020 46 TRƯỢT
08-11-2020 10 TRƯỢT