THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 09-08-2020
08-08-2020 43 TRÚNG SVIP SL: 43X2
07-08-2020 30 TRÚNG SVIP SL: 30X2
06-08-2020 68 TRÚNG SVIP SL: 68X2
05-08-2020 91 TRÚNG SVIP SL: 91X2
04-08-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
03-08-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
02-08-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
01-08-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
31-07-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X3
30-07-2020 41 TRÚNG SVIP SL: 41X2
29-07-2020 49 TRÚNG SVIP SL: 49X2
28-07-2020 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2
27-07-2020 36 TRÚNG SVIP SL: 36X2
26-07-2020 96 TRÚNG SVIP SL: 96X2
25-07-2020 48 TRÚNG SVIP SL: 48
24-07-2020 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2