THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
20-10-2020 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
19-10-2020 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2
18-10-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
17-10-2020 00 TRÚNG SVIP SL: 00X2
16-10-2020 21 TRÚNG SVIP SL: 21X2
15-10-2020 79 TRÚNG SVIP SL: 79X2
14-10-2020 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2
13-10-2020 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
12-10-2020 71 TRÚNG SVIP SL: 71X2
11-10-2020 65 TRÚNG SVIP SL: 65X2
10-10-2020 19 TRÚNG SVIP SL: 19X2
09-10-2020 01 TRÚNG SVIP SL: 01X2
08-10-2020 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
07-10-2020 84 TRÚNG SVIP SL: 84X2
06-10-2020 57 TRÚNG SVIP SL: 57X2